Perang Diponegoro (Perang Jawa)... De Java Oorloog.. 1825-1830... Part 16..

Kabar ancure Benteng Nanggulan iki ndadek'ake Jenderal De Kock saya kamigilan marang Sentot Prawirodirjo.. De Kock mbayangKe Senopati Sentot kadya memedi ingkang njalari penjenengane ora bisa... more

Perang Diponegoro (Perang Jawa).. De Java Oorloog.. 1825-1830.. Part 15..

Pangeran Diponegoro uga pikantuk pambyantu saka Mancanagara (brang Wetan), kaya Bupati Ngawi, Arya Wirotani, Pangeran Mangunprawiro, putra Bupati Purwodadi, lan Pangeran Mangunegoro, putra Bupati... more

Perang Diponegoro (Perang Jawa)... De Java Oorloog.. 1825-1830.. Part 14...

Pangeran Basah Sastrodilogo kundur menyang Ngayogya lan sowan Pangeran Diponegoro... Nanging, kadange anom ingkang asma Raden Bagus di rangket dening Bupati Kertosono ingkang mihak Landa... Saingga,... more

Perang Diponegoro (Perang Jawa)... De Java Oorloog.. 1825-1830.. Part 13..

Perang Diponegoro (Perang Jawa)... De Java Oorloog.. 1825-1830.. Part 13.. Kekalahan sing di sangga De Kock malah saya gawe nekad.. De Kock nyuwun tambahan anggaran marang Pamrentah... more

Perang Diponegoro (Perang Jawa).. De Java Oorloog... 1825-1830.. Part 12..

Perang Diponegoro (Perang Jawa).. De Java Oorloog... 1825-1830.. Part 12.. Rikala di sepakati "gencatan senjata", Landa bakal nyusun maneh kekuatanNe.. Sak liyane iku, Landa uga nyebar mata pita lan... more

Perang Diponegoro (Perang Jawa)... De Java Oorloog... 1825-1830.. Part 11...

Amarga prajurit Diponegoro asring nyerang dadak'an, kaya dene caraNe Raden Mas Said utawa Pangeran Samber Nyawa, mula kawit April 1826, Jenderal De Kock mimpin "Operasi Penumpasan Pemberontakan"... more

Perang Diponegoro (Perang Jawa)... De Java Oorloog... 1825-1830... Part 10...

Sak wise Pangeran Notoprojo saka Ngayogya paring pambyantu marang Pangeran Diponegoro, kawula Semarang bisa di siyagakKe kanggo nggempur wilayah Purwodadi... Saingga, ing 28 Agustus 1827, Purwodadi... more

Perang Diponegoro (Perang Jawa)... De Java Oorloog.. 1825-1830.. Part 9...

Perang Diponegoro (Perang Jawa)... De Java Oorloog.. 1825-1830.. Part 9... Ing Perang iki, Hindia Walanda antuk sokongan saka wong-wong China ingkang di peksa dadi Serdadu, saka Semarang, Bogor, lan... more

Perang Diponegoro (Perang Jawa).. De Java Oorloog... 1825-1830.. Part 8..

Perang Diponegoro (Perang Jawa).. De Java Oorloog... 1825-1830.. Part 8.. Rikala 27 Juli 1825, laskar Diponegoro ingkang arep ngrebut kutha Magelang, wis tekan gunung Tidar.. Nanging, serangan iku... more

Perang Diponegoro (Perang Jawa).. De Java Oorloog.. 1825-1830.. Part 7...

Perang Diponegoro (Perang Jawa).. De Java Oorloog.. 1825-1830.. Part 7... Dukungan perjuangan Pangeran Diponegoro, ora mung saka para kawula lan Piyayi biasa.. Nanging ingkang tanpa di nyana,... more

»