- Posted in RARAKEMBANGSORE12 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 12

Ontran-ontran ing Kadipaten Bethak wis mungkur... Adipati Kalang kelangan, amarga Raden Ayuu Retna Mursada lan Rara Inggit, jengkar lolos saka kadipaten... Atine muring banget, amarga sedyane jugag,... more

- Posted in RARAKEMBANGSORE11 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 11

Pangeran Kalang bali menyang nggone bandayudha, ning ora ambyor njegur palagan... Nadyan weruh yen keng raka keseser yudhane campuh karo Adipati Menak Sopal... Malah dewek'e arep golek kalodhangan... more

- Posted in RARAKEMBANGSORE10 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 10

Mlipir-mlipir tekan ndalem keputren Pangeran Kalang mlebu sak wuse uluk salam... Raden Ayuu Retno Mursada di tut wuri Rara Inggit rayine pada nemoni... RA Mursada: Ada parigawe apa Dhimas Pangeran,... more

- Posted in RARAKEMBANGSORE9 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 9

Ing Kadipaten Bethak, wayahe trontong-trontong para esuk... Geger aneng kadipaten amarga tanpa dinuga, para warga Bethak kaget dene ana prajurit Majapahit wis macak baris ngepung ndalem Adipati... more

- Posted in RARAKEMBANGSORE8 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 8

Kocapa, Rara Kembangsore cumondok aneng gubug dhadhuk nanging tentrem... Saben ndinane ewang-ewang Simbok olah-olah lan reresik... Yen wes ora ana penggaweyan, Rara Kembangsore munggah gumuk kang... more

»