- Posted in RARAKEMBANGSORE6 by - Comments

RARA KEMBANG SORE 6

Rara Kembangsore terus tindak nganti marga kang diliwati kesaput pepeteng.... Lepas saka mbulak, ing kadohan kaya ana pepadhang geni senthir jroning omah gedheg... Kembangsore: Kulanuwun.... Ingkang... more