- Posted in RARAKEMBANGSORE8 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 8

Kocapa, Rara Kembangsore cumondok aneng gubug dhadhuk nanging tentrem... Saben ndinane ewang-ewang Simbok olah-olah lan reresik... Yen wes ora ana penggaweyan, Rara Kembangsore munggah gumuk kang... more