- Posted in RARAKEMBANGSORE12 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 12

Ontran-ontran ing Kadipaten Bethak wis mungkur... Adipati Kalang kelangan, amarga Raden Ayuu Retna Mursada lan Rara Inggit, jengkar lolos saka kadipaten... Atine muring banget, amarga sedyane jugag,... more