- Posted in RARAKEMBANGSORE4 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 4

Pancen digdaya Pangeran Lembu Peteng, sing dikroyok rame-rame ndadek'ake keseser yudhane... Kadta Raden Abimanyu ing palagan Kurusetra kang di kroyok kinupeng Kurawa kang ngerah patine... Apamaneh... more