- Posted in RARAKEMBANGSORE7 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 7

Bareng samaptaning prajurit cacah 15.000 di budhalake menyang Kadipaten Bethak panggonane Adipati Bedhalem, terus menyang Tanggul Angin nggone Pangeran Kalang lan dibablasake menyang Tunggul nggone... more