- Posted in RARAKEMBANGSORE3 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 3

Kebrongot manahe Adipati Bedalem kang pancen gampang kobar, katambahan palapurane Adipati Kalang kang julig pinter mitenah... Dadine karo pasuryan mangar-mangar, ngunus Keris Kolowelang di... more