- Posted in RARAKEMBANGSORE2 by - Comments

RARA KEMBANGSORE (2)

Dasar tir pada irenge, lelorone isih pada tarunane... Katalompen nilar kaprayitnan, Rara Kembangsore wis ambyuk ing dadane priya pideksa Pangeran Lembu Peteng... Kesupen tujuan sakawit yen mburu... more