- Posted in RARAKEMBANGSORE11 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 11

Pangeran Kalang bali menyang nggone bandayudha, ning ora ambyor njegur palagan... Nadyan weruh yen keng raka keseser yudhane campuh karo Adipati Menak Sopal... Malah dewek'e arep golek kalodhangan... more