- Posted in RARAKEMBANGSORE5 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 5

Ora kayaa sedhihe Adipati Menak Sopal ndulu wekasaning lelakone Pangeran Lembu Peteng kang isih muda taruna.... Apa maneh ndeleng mbeseseg tangise Rara Kembangsore.. Waspane tumetes tetes ora ana... more