- Posted in RARAKEMBANGSORE7 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 7

Bareng samaptaning prajurit cacah 15.000 di budhalake menyang Kadipaten Bethak panggonane Adipati Bedhalem, terus menyang Tanggul Angin nggone Pangeran Kalang lan dibablasake menyang Tunggul nggone... more

- Posted in RARAKEMBANGSORE6 by - Comments

RARA KEMBANG SORE 6

Rara Kembangsore terus tindak nganti marga kang diliwati kesaput pepeteng.... Lepas saka mbulak, ing kadohan kaya ana pepadhang geni senthir jroning omah gedheg... Kembangsore: Kulanuwun.... Ingkang... more

- Posted in RARAKEMBANGSORE5 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 5

Ora kayaa sedhihe Adipati Menak Sopal ndulu wekasaning lelakone Pangeran Lembu Peteng kang isih muda taruna.... Apa maneh ndeleng mbeseseg tangise Rara Kembangsore.. Waspane tumetes tetes ora ana... more

- Posted in RARAKEMBANGSORE4 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 4

Pancen digdaya Pangeran Lembu Peteng, sing dikroyok rame-rame ndadek'ake keseser yudhane... Kadta Raden Abimanyu ing palagan Kurusetra kang di kroyok kinupeng Kurawa kang ngerah patine... Apamaneh... more

- Posted in RARAKEMBANGSORE3 by - Comments

RARA KEMBANGSORE 3

Kebrongot manahe Adipati Bedalem kang pancen gampang kobar, katambahan palapurane Adipati Kalang kang julig pinter mitenah... Dadine karo pasuryan mangar-mangar, ngunus Keris Kolowelang di... more

« »